Hjälp:Redigering

Från DisWiki

Version från den 1 oktober 2011 kl. 20.43 av Danielberglund (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Den här sidan berättar hur man redigerar en sida på DIS Wiki. Du kan också skriva och får gärna göra det. Du måste ha ett användarkonto på DIS Forum innan du han ändra något. Ändringarna blir synliga så fort du har sparat sidan!

Innehåll

Grunderna

qqq


Redigera med hjälp av verktygsfält

Ovanför redigeringsrutan finns följande verktygsrad: BoutonsDefaut.jpg.

Med de olika knapparna kan man lätt formatera texten, länka till andra artiklar, bilder och webbsidor, signera diskussionsinlägg med mera. De räcker dock inte till för alla redigeringsbehov, så en del wikikod är också bra att lära sig, se nedan.

Redigera med hjälp av wikikod

I sidor på DIS Wiki används en särskild wikikod för att bland annat formatera text med rubriker, kursiveringar och fetstil. Wikikod är en form av märkspråk, med inslag av HTML, det vanliga märkspråket för webbplatser. Wikikoden gör bland annat att man kan strukturera artiklarna och kombinera text och bild.

Vad du vill åstadkomma Hur du gör det Exempel Resultat Anmärkning

Nytt stycke

Tryck på enter-/returknappen två gånger. Stycke ett avslutas med skiljetecken.Entertryckning Entertryckning

Stycke två börjar på ny rad.

Stycke ett avslutas med skiljetecken.

Stycke två börjar på ny rad.

Endast en entertryckning resulterar i en radbrytning som endast syns i redigeringsläget. Efter att man sparat ser man att texten fortsätter utan radbrytning. Önskar man enbart radbrytning får man ta till koden <br/> som läggs där man vill ha radbrytningen.

Mellanrubrik i en artikel

Skriv två, tre, fyra eller fem likhetstecken på var sida om rubriken. Ju fler likhetstecken, desto lägre rubriknivå. ==Bakgrund==</br>

===Versaillefreden===

Bakgrund

Versaillefreden

Första rubriknivån, det vill säga två likhetstecken, fås om

man markerar rubriken och klickar på knappen med A. Denna nivå brukar kallas H2 (vilket står för Heading 2). Artikelns titel är rubriknivå 1, så nästa rubrik skall vara en H2.

Kursiv stil

Skriv två apostrofer på var sida om ordet eller frasen. ''Docendo discimus'' Docendo discimus Verktygsfältets knapp med ett lutande I lägger till två apostrofer kring det markerade ordet eller frasen. I står för italics, vilket betyder kursiv stil.

Fetstil

Skriv tre apostrofer på var sida om ordet eller frasen. '''Nomen Nescio''' Nomen Nescio Verktygsfältets knapp med ett B lägger till tre apostrofer kring det markerade ordet eller frasen. B står för bold, vilket betyder fet stil.

Kursiv fetstil

Skriv fem apostrofer på var sida om ordet eller frasen. '''''så här''''' så här

Skrivmaskinsteckensnitt

Omge frasen eller ordet med <tt> respektive </tt>. <tt>teknisk term </tt> teknisk term Texten visas med fast bredd, alla bokstäver är lika stora

Överstrykning

Omge frasen eller ordet med <s> respektive </s>. <s>dumskalle</s> förlåt dumskalle förlåt Används främst på diskussionssidor när man vill ändra något man själv skrivit.

Understrykning

Omge frasen eller ordet med <u> respektive </u>. <u>Nu är det fixat</u> Nu är det fixat Används nästan aldrig, och bör inte heller användas då understrukna ord ofta tolkas som en länk.

Indrag

Inled raden med kolon (:). :Jag tycker att det är bättre att …
Jag tycker att det är bättre att …
Flera kolon efter varandra ger större indrag.</br>

Indrag används mestadels på diskussionssidor.

Punktlista

Inled raden med asterisk (*). Varje sådan rad blir en egen punkt. * buss

* bil

 • buss
 • bil
Genom att använda flera asterisker efter varandra (**) får punkten större indrag.

Numrerad lista

Inled raden med fyrkant (#). # buss

# bil

 1. buss
 2. bil
För varje # ges en ny listnivå med allt större indrag:
 1. buss
 2. bil
  1. Volvo
  2. Fiat

Mellanslag utan radbrytning Skriv in HTML-koden "&nbsp;" Tal som 123&nbsp;456&nbsp;789 och till exempel 987&nbsp;654&nbsp;321 bör hamna på en och samma rad. Tal som 123 456 789 och till exempel 987 654 321 bör hamna på en och samma rad. Samma effekt för stora tal ernås bättre medelst det "magiska ordet" formatnum; se mw:Help:Magic words#Formatting

Länk till andra artiklar

Skriv dubbla hakparenteser runt sidans namn. [[DIS Wiki]] DIS Wiki Verktygsfältets knapp med understruket Ab omger det markerade

ordet eller frasen med hakparenteser. Text direkt efter hakparenteserna (utan mellanslag eller bindestreck) blir en del av länken, exempelvis kommer [[DIS Wiki]]s att se ut som DIS Wikis
Länkar till existerande sidor blir blåa. Sidor som inte finns ännu blir röda.

Maskerad länk
– det vill säga länk som pekar på en annan artikel än vad den ser ut att göra

Skriv ett lodstreck (|) mellan artikelns fullständiga namn och hur det ska se ut i artikeln. [[Nikola Tesla|Tesla]] Tesla (som leder till artikeln Nikola Tesla, inte till Tesla) Om du vill dölja en särskiljningsparentes därför att den är onödig i sammanhanget, räcker det med att skriva [[Gudmar Magnusson (Ulvåsaätten)|]] för detta resultat: Gudmar Magnusson.

Länk till andra namnrymder inom DIS Wiki

Skriv dubbla hakparenteser kring namnrymdens namn, följt (utan mellanslag) av kolon, följt av sidans namn. [[DisWiki:Hjälp]] DisWiki:Hjälp Man kan även använda snedstreck (/) för att komma till en Undersida exempelvis DisWiki:Undersidor/Undersida

Skriva under diskussionsinlägg

Klicka på knappen med skrivstil, eller skriv fyra s.k. tilde, alltså tecknet ~ ~~~~ Hannibal 12 oktober 2009 kl. 22.26 (CEST) De fyra tildena omvandlas till det användarnamn man är inloggad som eller det IP-nummer man redigerar ifrån, tillsammans med datum- och tidsangivelse. Det är bara i diskussioner som man signerar sina bidrag, inte i artiklar. I sidornas historik, som man kommer till om man klickar på fliken Historik, kan man se alla bidragsgivares användarnamn eller IP-nummer.

Omdirigering

Skriv fyrkant (#) direkt följt (utan mellanslag) av OMDIRIGERING samt vanlig länk till artikeln. #OMDIRIGERING[[Fjodor Dostojevskij]] Se exempel på Fjodor Dostoje´vskij

På DIS Wiki går det också att använda olika typer av specialtecken.

Fördjupning

Mera om länkar

 1. genom att sätta den mellan enkla hakparenteser, [http://www.google.se/], eller
 2. genom att skriva in länkens URL utan några hakparenteser, http://www.google.se/. http://-delen måste vara med, men å andra sidan syns hela adressen i artikeln vilket är praktiskt om sidan skrivs ut.

Bilder

Kategorier

Samtliga existerande kategorier finns upptecknade i Special:Kategorier.

Mallar

Mallar är ett sätt att skapa standardiserade meddelanden eller andra textavsnitt som man vill ska förekomma i många artiklar, och är ett utmärkt sätt att göra det lättare att navigera mellan närbesläktade artiklar.

För att lägga in en mall som redan existerar, skriv {{mallens namn}}. När du sparar texten omvandlas mallen till den text som finns angiven i mallen. (I redigeringsläge kan du se vad en mall som finns i en artikel heter.)

En mall går lika lätt att redigera som vilken artikel som helst. Den finns då i namnrymden [[Mall:]]. Om du söker efter mallen om solsystemet skriver du alltså Mall:Solsystemet i sökrutan, utan mellanslag.

Man kan också använda parametrar som byts ut i ursprungsartikeln genom att ange särskilda värden. Det gör man genom att skriva vad man vill att mallen ska säga efter ett lodrätt streck.

Källhänvisningar och referenser

Källhänvisningar behövs främst för uppgifter som sifferuppgifter (exempelvis antalsangivelser), åsikter och värderingar (exempelvis uppgifter som anger att något är "störst", "minst", "vanligt", "ovanligt", "bäst", "sämst", "sant" eller "osant") samt för uppgifter som kan bestridas. Vid åsikter och värderingar är det viktigt att ange vem som har åsikten eller värderingen.

Enligt vetenskapsmän är solen ganska stor.<ref>Miller, E: ”Solen”, sidan 23. Academic Press, 2005</ref>
Månen däremot, är inte så stor.<ref>Smith, R: ”Månens storlek”, Scientific American, 46(78):46</ref>

== Källor ==
<references/>

Tabeller

Tabeller inleds med {| (klammerparentes och lodrätt streck) på en egen rad och avslutas med |} på en egen rad. Rader i tabellen skiljs åt med |- eller |---- på en egen rad.

Varje cell i en tabellrad inleds på en egen kodrad med | (lodrätt streck) eller på samma rad som föregående cell i raden med ||. Rubrikceller anges med ! (utropstecken).

Exempel

{|
 ! Rubrik 1 !! Rubrik 2
 |-
 | A    || B
 |-
 | C
 | D
 |}

Resultat

Rubrik 1 Rubrik 2
A B
C D

Att justera wikikoden så att kolumnerna hamnar i linje med varandra (som Rubrik 2 och B i exemplet ovan) kan göra wikikoden mer läsbar i redigeringsläget, men påverkar inte resultatet i artikelläget.

Tabeller bör skapas med wikins egen tabellsyntax men kan kompletteras av HTML. Varje cell kan exempelvis föregås av HTML-attribut eller stilattribut (CSS) som styr textens utseende i cellen. Dessa skiljs från cellens innehåll med | (lodrätt streck). Attribut för hela tabellen kan anges på samma rad som tabellen inleds.

Tabeller kan nästlas i varandra, men undvik att krångla till det i onödan.

Det går att göra mer med taberller; tills vidare, se den engelska dokumentationen här: http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables

HTML-inslag

Ibland träffar man på HTML i redigeringsläget. Det är antingen <speciella ord eller formler> inom vinkelparenteser (”taggar”) som påverkar den övriga textens utformning och flöde, eller också så kallade HTML-entiteter som beskriver ett enskilt tecken, såsom ”&amp;” för & eller ”&nbsp;” för mellanslag som inte tillåter radbrytning.

Innehållsförteckning

När en artikel har fyra eller fler rubriker får den automatiskt en innehållsförteckning. Om man vill ha en innehållsförteckning innan det finns fyra rubriker eller om man inte vill ha någon alls, kan man skriva:

Om man vill placera innehållsförteckningen till höger kan man skriva:

Matematik, tidsaxlar, hieroglyfter med mera

Detta gäller för hela raden, och medför även annan formatering.
Man kan även placera texten innanför <code>dessa taggar</code>.

Resultat: dessa taggar

Diffar

För att beskriva vilka redigeringar någon har gjort i en artikel, till exempel om det blir en konflikt eller om du vill konsultera någon, är det lättast att uppvisa en diff, det vill säga skillnaden (differensen) mellan versionen innan och den aktuella versionen. Det gör man genom att gå in på sidans historik-flik, markera de versioner man vill jämföra, och sedan klicka på "Jämför angivna versioner".

Den URL-adress som kommer fram i adressrutan på din webbläsare kan du sedan kopiera och klistra in på en diskussionssida precis som vilken extern länk som helst, så här: Rättning av stavfel i Stålmannen-artikeln. (Den länken ser i verkligheten ut så här: [http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A5lmannen&diff=941454&oldid=882137 Rättning av stavfel i Stålmannen-artikeln].)

Redigeringskonflikt

Redigeringskonflikt är ett slags krock som uppstår när flera användare redigerar samma sida samtidigt.

När någon användare redigerat och sparat samma sida som du samtidigt håller på att redigera, så får du ett meddelande om denna redigeringskonflikt när du försöker spara din version av sidan. Då visas wikikoden för den senast sparade versionen i en ruta överst, och den version som du försökte spara i en ruta nedanför. Du får då möjlighet att föra in dina ändringar från den nedre rutan, till den aktuella versionen i den övre rutan. Det är viktigt att kontrollera sina ändringar noggrant, så att man inte raderar vad den som tidigare skrivit lagt in på sidan.

Magiska ord

Magiska ord kallas vissa koder som används i wikipedia, främst i mallar. De kan användas för att lägga in dagens datum, för att ändra var innehållsförteckningen kommer och för andra specialfunktioner.

Flytta sidor

Ibland händer det att artiklar ligger under fel titel. Det går ofta ganska lätt att rätta till.

Skapa nya artiklar

Det finns flera sätt att skapa nya artiklar. Det vanligaste sättet är att börja med att klicka på en röd länk, skriva in det man tycker hör till artikelnamnet och sedan spara. Röda länkar får man genom att länka ett eller några ord som hör ihop, i en redan existerande relevant artikel. Om det inte finns någon artikel med namnet på länken blir länken röd. Ett annat sätt är att börja med att skriva in sökord i sökrutan. Finns det ingen artikel som heter som sökordet bildas en rödlänk som man kan klicka på, skriva in innehåll och spara. Innan man skapar en artikel är det bra om man har kollat om det ämne man vill skriva om kanske redan har en artikel, men under annat namn än det man själv söker på.

Externa hjälpmedel

Ett antal externa hjälpmedel finns som kan underlätta redigering på DIS Wiki. Den som använder webbläsaren Mozilla Firefox kan till exempel installera Wikipedia Toolbar.

Källa

Texten på denna sida är en bearbetning av motsvarande text (http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Redigering) från svenska Wikipedia och är i likhet med originalet tillgängligt under licensen CC-BY-SA-3.0. Se sidan http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ för mer information om denna licens.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda