HTML-mallar

Från DisWiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Disgens HTML-mallar)
 
(13 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
== Disgens HTML-mallar ==
== Disgens HTML-mallar ==
-
Disgen kommer vid installationen med f.n 10 olika HTML-mallar. Vilken mall man vill använda väljs vid HTML-exxportem.
+
Disgen kommer vid installationen med f.n 11 olika HTML-mallar. Vilken mall man vill använda väljs vid HTML-exporten.
-
Tillsammans med installerade [[språkfiler]] kan man exportera HTML-filer, och göra andra utskrifter, f.n. 12 olika språk.
+
Samtliga mallar använder stilmallar (style sheet), med separata css-filer för visning skärm resp. för utskrift.[http://sv.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets] och är anpassade för W3C Validering [http://sv.wikipedia.org/wiki/W3C_Markup_Validation_Service]
-
Följande HTML-mallar kommer med Disgen 8.2c:
+
Tillsammans med installerade [[språkfiler]] kan man exportera HTML-filer, och göra andra utskrifter, på f.n. 14 olika språk.
-
* Disgen1b
+
 
-
   [[Fil:Disgen1b.jpg]]
+
Följande HTML-mallar kommer med Disgen 2018 och 2019:
 +
* Disgen01
 +
   [[Fil:Disgen01.jpg]]
   Typsnitt Arial.
   Typsnitt Arial.
   Ljusbrun bakgrund i ansedlar och tavlor.
   Ljusbrun bakgrund i ansedlar och tavlor.
-
   Blå bakgrund i register.  
+
   Blå bakgrund i register.
-
* Disgen2b
+
* Disgen02
-
   [[Fil:Disgen2b.jpg]]
+
   [[Fil:Disgen02.jpg]]
   Typsnitt Comic sans MS och Arial.
   Typsnitt Comic sans MS och Arial.
   Blå bakgrund på ansedlar och register.
   Blå bakgrund på ansedlar och register.
   De olika delarna i biografin är markerade med färgade fält.
   De olika delarna i biografin är markerade med färgade fält.
-
* Disgen3b
+
* Disgen03
-
   [[Fil:Disgen3b.jpg]]
+
   [[Fil:Disgen03.jpg]]
   Typsnitt Verdana.
   Typsnitt Verdana.
   Grå bakgrund i ansedlar och register.
   Grå bakgrund i ansedlar och register.
-
* Disgen4
+
* Disgen04
-
   [[Fil:Disgen4.jpg]]
+
   [[Fil:Disgen04.jpg]]
   Typsnitt Verdana. Vit bakgrund i ansedlar och register.
   Typsnitt Verdana. Vit bakgrund i ansedlar och register.
   Gula rubriker och ljusgula tabeller.
   Gula rubriker och ljusgula tabeller.
   Porträtt i tabeller på ansedlar och antavlor samt i stamtavlor.
   Porträtt i tabeller på ansedlar och antavlor samt i stamtavlor.
-
  Stilmallar (style sheet).
 
-
  Anpassad för W3C Validering
 
-
* Disgen5
+
* Disgen05
-
   [[Fil:Disgen5.jpg]]
+
   [[Fil:Disgen05.jpg]]
   Typsnitt Verdana. Grågrön bakgrund.
   Typsnitt Verdana. Grågrön bakgrund.
-
  Stilmallar (style sheet).
 
-
  Anpassad för W3C Validering
 
-
* Disgen6
+
* Disgen06
-
   [[Fil:Disgen6.jpg]]
+
   [[Fil:Disgen06.jpg]]
   Typsnitt Verdana. Mönstrad bakgrund i ansedlar och register.
   Typsnitt Verdana. Mönstrad bakgrund i ansedlar och register.
-
  Stilmallar (style sheet).
 
-
  Anpassad för W3C Validering
 
-
* Disgen7
+
* Disgen07
-
   [[Fil:Disgen7.jpg]]
+
   [[Fil:Disgen07.jpg]]
   Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
   Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
   Typsnitt Verdana.  
   Typsnitt Verdana.  
Rad 51: Rad 47:
   Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
   Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
   Porträtt i tabeller på ansedlar och antavlor, med fast storlek.
   Porträtt i tabeller på ansedlar och antavlor, med fast storlek.
-
  Stilmallar (style sheet).
 
-
  Anpassad för W3C Validering
 
-
* Disgen8
+
* Disgen08
-
   [[Fil:Disgen8.jpg]]
+
   [[Fil:Disgen08.jpg]]
   Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
   Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
   Typsnitt Verdana.
   Typsnitt Verdana.
Rad 61: Rad 55:
   Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
   Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
   Porträtt i tabellerna på ansedlar, antavlor och stamtavlor
   Porträtt i tabellerna på ansedlar, antavlor och stamtavlor
-
  Stilmallar (style sheet).
 
-
  Anpassad för W3C Validering
 
-
* Disgen9
+
* Disgen09
-
   [[Fil:Disgen9.jpg]]
+
   [[Fil:Disgen09.jpg]]
   Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
   Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
   Typsnitt Verdana.
   Typsnitt Verdana.
   Strukturen i ansedlarna är hämtat från DISBYT.
   Strukturen i ansedlarna är hämtat från DISBYT.
   Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
   Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
-
  Stilmallar (style sheet).
 
-
  Anpassad för W3C Validering
 
* Disgen10
* Disgen10
Rad 80: Rad 70:
   Centrerade bilder.
   Centrerade bilder.
   Vid klick på bild öppnas separat fönster med bild i normalstorlek.
   Vid klick på bild öppnas separat fönster med bild i normalstorlek.
-
  Stilmallar (style sheet).
 
-
  Anpassad för W3C Validering
 
-
=== Filstruktur ===
 
-
Följande behövs för att Disgen ska känna igen en HTML-mall.
+
* Disgen11
 +
  [[Fil:disgen11.jpg]]
 +
  Typsnitt Verdana.
 +
  Ljus bakgrund, svart text och blå text för länkar.
 +
  Porträtt på f m ff fm mf mm i ansedeln.
 +
  Centrerade bilder.
 +
  Vid klick på bild öppnas separat fönster med bild i normalstorlek.
== Skapa egna HTML-mallar ==
== Skapa egna HTML-mallar ==
Beskrivning över hur man skapar egna mallar eller varianter av mallar, se [[Egna mallar]]!
Beskrivning över hur man skapar egna mallar eller varianter av mallar, se [[Egna mallar]]!
-
 
-
=== Variabler ===
 
-
 
-
Följande taggar är ännu inte beskrivna på sidan om [[Egna mallar]]
 
-
* [/DGMallDef]
 
-
* [DGMall(AllaFotnoter,FotnotMall)]
 
-
* [DGMall(AllaGiften,GifteMall)]
 
-
* [DGMall(AllaGiftetsBarn,BarnMall)]
 
-
* [DGMall(AllaIndexOrter,IndexOrt)]
 
-
* [DGMall(AllaIndexPersoner,IndexPerson)]
 
-
* [DGMall(AllaKellor,KellMall)]
 
-
* [DGMall(AllaMultiMedia,MultiMediaMall)]
 
-
* [DGMall(BasProband,Titel)]
 
-
* [DGMall(BasProband,Överskrift)]
 
-
* [DGMall(f,AnPerson)]
 
-
* [DGMall(f,FarochMor)]
 
-
* [DGMall(f,TabellSlut)]
 
-
* [DGMall(f,TabellStart)]
 
-
* [DGMall(ff,AnPersonForts)]
 
-
* [DGMall(fm,AnPersonForts)]
 
-
* [DGMall(m,AnPerson)]
 
-
* [DGMall(m,FarochMor)]
 
-
* [DGMall(mf,AnPersonForts)]
 
-
* [DGMall(mm,AnPersonForts)]
 
-
* [DGMall(proband,AnPerson)]
 
-
* [DGMall(TestAnsedel2Referens,RefAnsedel2)]
 
-
* [DGMall(TestAnsedelReferens,RefAnsedel)]
 
-
* [DGMall(TestAnsedelReferens,RefAnsedelSlut)]
 
-
* [DGMall(TestAnsedelReferens,RefAnsedelStart)]
 
-
* [DGMall(TestBiografiNotiserAnsedel,BiografiNotiserAnsedel)]
 
-
* [DGMall(TestEfternamnsRegister,EfternamnsRegisterMall)]
 
-
* [DGMall(TestFotnot,TestFotnotMall)]
 
-
* [DGMall(TestGiften,TestGifteMall)]
 
-
* [DGMall(TestGiftPortrett,GiftPortrettMall)]
 
-
* [DGMall(TestHuvudNotiserAnsedel,HuvudNotiserAnsedel)]
 
-
* [DGMall(TestKellor,TestKellMall)]
 
-
* [DGMall(TestMultiMedia,TestMultiMediaMall)]
 
-
* [DGMall(TestOrtsRegister,OrtsRegisterMall)]
 
-
* [DGMall(TestPersonRegister,PersonRegisterMall)]
 
-
* [DGMall(TestPortrett,PortrettMall)]
 
-
* [DGMall(TestReferensAnBak,RefBak)]
 
-
* [DGMall(TestReferensAnForts,RefForts)]
 
-
* [DGMall(TestTabellUpprepning,RefTabellUpprepning)]
 
-
* [DGMall(TestTavla1Referens,RefTavla1)]
 
-
* [DGMall(TestTavla2Referens,RefTavla2)]
 
-
* [DGMallDef(AnPerson)]
 
-
* [DGMallDef(AnPersonForts)]
 
-
* [DGMallDef(AutoForeNyIndexBokstav)]
 
-
* [DGMallDef(AutoFotnotReferens)]
 
-
* [DGMallDef(AutoSlutOrtnamn)]
 
-
* [DGMallDef(AutoStartOrtnamn)]
 
-
* [DGMallDef(BarnMall)]
 
-
* [DGMallDef(BiografiNotiserAnsedel)]
 
-
* [DGMallDef(DGBildNotis)]
 
-
* [DGMallDef(EfternamnsRegisterMall)]
 
-
* [DGMallDef(FarochMor)]
 
-
* [DGMallDef(ForeNyIndexBokstav)]
 
-
* [DGMallDef(FotnotMall)]
 
-
* [DGMallDef(GifteMall)]
 
-
* [DGMallDef(GiftPortrettMall)]
 
-
* [DGMallDef(HuvudNotiserAnsedel)]
 
-
* [DGMallDef(HuvudPerson)]
 
-
* [DGMallDef(IndexOrt)]
 
-
* [DGMallDef(IndexPerson)]
 
-
* [DGMallDef(KellMall)]
 
-
* [DGMallDef(MultiMediaMall)]
 
-
* [DGMallDef(OrtsRegisterMall)]
 
-
* [DGMallDef(PersonRegisterMall)]
 
-
* [DGMallDef(PortrettMall)]
 
-
* [DGMallDef(Rad1)]
 
-
* [DGMallDef(Rad2)]
 
-
* [DGMallDef(Rad3)]
 
-
* [DGMallDef(RadSlut1)]
 
-
* [DGMallDef(RadSlut2)]
 
-
* [DGMallDef(RadStart1)]
 
-
* [DGMallDef(RadStart2)]
 
-
* [DGMallDef(RadStart3)]
 
-
* [DGMallDef(RefAnsedel)]
 
-
* [DGMallDef(RefAnsedel2)]
 
-
* [DGMallDef(RefAnsedelSlut)]
 
-
* [DGMallDef(RefAnsedelStart)]
 
-
* [DGMallDef(RefBak)]
 
-
* [DGMallDef(RefForts)]
 
-
* [DGMallDef(RefTabellUpprepning)]
 
-
* [DGMallDef(RefTavla1)]
 
-
* [DGMallDef(RefTavla2)]
 
-
* [DGMallDef(TabellSlut)]
 
-
* [DGMallDef(TabellStart)]
 
-
* [DGMallDef(TestFotnotMall)]
 
-
* [DGMallDef(TestGifteMall)]
 
-
* [DGMallDef(TestKellMall)]
 
-
* [DGMallDef(TestMultiMediaMall)]
 
-
* [DGMallDef(Titel)]
 
-
* [DGMallDef(Överskrift)]
 

Nuvarande version från 29 augusti 2019 kl. 15.41

Disgens HTML-mallar

Disgen kommer vid installationen med f.n 11 olika HTML-mallar. Vilken mall man vill använda väljs vid HTML-exporten. Samtliga mallar använder stilmallar (style sheet), med separata css-filer för visning på skärm resp. för utskrift.[1] och är anpassade för W3C Validering [2]

Tillsammans med installerade språkfiler kan man exportera HTML-filer, och göra andra utskrifter, på f.n. 14 olika språk.

Följande HTML-mallar kommer med Disgen 2018 och 2019:

 Disgen01.jpg
 Typsnitt Arial.
 Ljusbrun bakgrund i ansedlar och tavlor.
 Blå bakgrund i register.
 Disgen02.jpg
 Typsnitt Comic sans MS och Arial.
 Blå bakgrund på ansedlar och register.
 De olika delarna i biografin är markerade med färgade fält.
 Disgen03.jpg
 Typsnitt Verdana.
 Grå bakgrund i ansedlar och register.
 Disgen04.jpg
 Typsnitt Verdana. Vit bakgrund i ansedlar och register.
 Gula rubriker och ljusgula tabeller.
 Porträtt i tabeller på ansedlar och antavlor samt i stamtavlor.
 Disgen05.jpg
 Typsnitt Verdana. Grågrön bakgrund.
 Disgen06.jpg
 Typsnitt Verdana. Mönstrad bakgrund i ansedlar och register.
 Disgen07.jpg
 Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
 Typsnitt Verdana. 
 I vänsterkanten finns en indexlista - person, ort eller efternamn.
 Till höger finns sedan ansedel, antavla eller stamtavla.
 Alla sidor laddas automatiskt in i ramarna, kräver att javascript tillåts.
 Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
 Porträtt i tabeller på ansedlar och antavlor, med fast storlek.
 Disgen08.jpg
 Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
 Typsnitt Verdana.
 Om det finns ett porträtt på ansedeln ligger den i en egen kolumn på höger kant.
 Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
 Porträtt i tabellerna på ansedlar, antavlor och stamtavlor
 Disgen09.jpg
 Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
 Typsnitt Verdana.
 Strukturen i ansedlarna är hämtat från DISBYT.
 Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
 Disgen10.jpg
 Typsnitt Verdana.
 Blå bakgrund, svart text och blå text för länkar.
 Porträtt på f m ff fm mf mm i ansedeln.
 Centrerade bilder.
 Vid klick på bild öppnas separat fönster med bild i normalstorlek.


 Disgen11.jpg
 Typsnitt Verdana.
 Ljus bakgrund, svart text och blå text för länkar.
 Porträtt på f m ff fm mf mm i ansedeln.
 Centrerade bilder.
 Vid klick på bild öppnas separat fönster med bild i normalstorlek.

Skapa egna HTML-mallar

Beskrivning över hur man skapar egna mallar eller varianter av mallar, se Egna mallar!

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda