HTML-mallar

Från DisWiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Variabler)
Rad 91: Rad 91:
Beskrivning över hur man skapar egna mallar eller varianter av mallar, se [[Egna mallar]]!
Beskrivning över hur man skapar egna mallar eller varianter av mallar, se [[Egna mallar]]!
-
=== Variabler ===
+
=== Funktioner ===
-
Följande taggar är ännu inte beskrivna på sidan om [[Egna mallar]]
+
Följande funktioner är fördefinierade i Disgen och kan anropas från valfri mall
-
* [/DGMallDef]
+
* [DGMall(AllaFotnoter,FotnotMall)]
* [DGMall(AllaFotnoter,FotnotMall)]
* [DGMall(AllaGiften,GifteMall)]
* [DGMall(AllaGiften,GifteMall)]
Rad 135: Rad 134:
* [DGMall(TestTavla1Referens,RefTavla1)]
* [DGMall(TestTavla1Referens,RefTavla1)]
* [DGMall(TestTavla2Referens,RefTavla2)]
* [DGMall(TestTavla2Referens,RefTavla2)]
-
* [DGMallDef(AnPerson)]
 
-
* [DGMallDef(AnPersonForts)]
 
-
* [DGMallDef(AutoForeNyIndexBokstav)]
 
-
* [DGMallDef(AutoFotnotReferens)]
 
-
* [DGMallDef(AutoSlutOrtnamn)]
 
-
* [DGMallDef(AutoStartOrtnamn)]
 
-
* [DGMallDef(BarnMall)]
 
-
* [DGMallDef(BiografiNotiserAnsedel)]
 
-
* [DGMallDef(DGBildNotis)]
 
-
* [DGMallDef(EfternamnsRegisterMall)]
 
-
* [DGMallDef(FarochMor)]
 
-
* [DGMallDef(ForeNyIndexBokstav)]
 
-
* [DGMallDef(FotnotMall)]
 
-
* [DGMallDef(GifteMall)]
 
-
* [DGMallDef(GiftPortrettMall)]
 
-
* [DGMallDef(HuvudNotiserAnsedel)]
 
-
* [DGMallDef(HuvudPerson)]
 
-
* [DGMallDef(IndexOrt)]
 
-
* [DGMallDef(IndexPerson)]
 
-
* [DGMallDef(KellMall)]
 
-
* [DGMallDef(MultiMediaMall)]
 
-
* [DGMallDef(OrtsRegisterMall)]
 
-
* [DGMallDef(PersonRegisterMall)]
 
-
* [DGMallDef(PortrettMall)]
 
-
* [DGMallDef(Rad1)]
 
-
* [DGMallDef(Rad2)]
 
-
* [DGMallDef(Rad3)]
 
-
* [DGMallDef(RadSlut1)]
 
-
* [DGMallDef(RadSlut2)]
 
-
* [DGMallDef(RadStart1)]
 
-
* [DGMallDef(RadStart2)]
 
-
* [DGMallDef(RadStart3)]
 
-
* [DGMallDef(RefAnsedel)]
 
-
* [DGMallDef(RefAnsedel2)]
 
-
* [DGMallDef(RefAnsedelSlut)]
 
-
* [DGMallDef(RefAnsedelStart)]
 
-
* [DGMallDef(RefBak)]
 
-
* [DGMallDef(RefForts)]
 
-
* [DGMallDef(RefTabellUpprepning)]
 
-
* [DGMallDef(RefTavla1)]
 
-
* [DGMallDef(RefTavla2)]
 
-
* [DGMallDef(TabellSlut)]
 
-
* [DGMallDef(TabellStart)]
 
-
* [DGMallDef(TestFotnotMall)]
 
-
* [DGMallDef(TestGifteMall)]
 
-
* [DGMallDef(TestKellMall)]
 
-
* [DGMallDef(TestMultiMediaMall)]
 
-
* [DGMallDef(Titel)]
 
-
* [DGMallDef(Överskrift)]
 

Versionen från 15 november 2011 kl. 20.39

Innehåll

Disgens HTML-mallar

Disgen kommer vid installationen med f.n 10 olika HTML-mallar. Vilken mall man vill använda väljs vid HTML-exxportem. Tillsammans med installerade språkfiler kan man exportera HTML-filer, och göra andra utskrifter, på f.n. 12 olika språk.

Följande HTML-mallar kommer med Disgen 8.2c:

 Disgen1b.jpg
 Typsnitt Arial.
 Ljusbrun bakgrund i ansedlar och tavlor.
 Blå bakgrund i register. 
 Disgen2b.jpg
 Typsnitt Comic sans MS och Arial.
 Blå bakgrund på ansedlar och register.
 De olika delarna i biografin är markerade med färgade fält.
 Disgen3b.jpg
 Typsnitt Verdana.
 Grå bakgrund i ansedlar och register.
 Disgen4.jpg
 Typsnitt Verdana. Vit bakgrund i ansedlar och register.
 Gula rubriker och ljusgula tabeller.
 Porträtt i tabeller på ansedlar och antavlor samt i stamtavlor.
 Stilmallar (style sheet).
 Anpassad för W3C Validering
 Disgen5.jpg
 Typsnitt Verdana. Grågrön bakgrund.
 Stilmallar (style sheet).
 Anpassad för W3C Validering
 Disgen6.jpg
 Typsnitt Verdana. Mönstrad bakgrund i ansedlar och register.
 Stilmallar (style sheet).
 Anpassad för W3C Validering
 Disgen7.jpg
 Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
 Typsnitt Verdana. 
 I vänsterkanten finns en indexlista - person, ort eller efternamn.
 Till höger finns sedan ansedel, antavla eller stamtavla.
 Alla sidor laddas automatiskt in i ramarna, kräver att javascript tillåts.
 Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
 Porträtt i tabeller på ansedlar och antavlor, med fast storlek.
 Stilmallar (style sheet).
 Anpassad för W3C Validering
 Disgen8.jpg
 Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
 Typsnitt Verdana.
 Om det finns ett porträtt på ansedeln ligger den i en egen kolumn på höger kant.
 Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
 Porträtt i tabellerna på ansedlar, antavlor och stamtavlor
 Stilmallar (style sheet).
 Anpassad för W3C Validering
 Disgen9.jpg
 Svart text på grå/vit bakgrund, röd/gröna band som bakgrund för rubriker.
 Typsnitt Verdana.
 Strukturen i ansedlarna är hämtat från DISBYT.
 Länkarna till ansedlar ligger i personnamnet.
 Stilmallar (style sheet).
 Anpassad för W3C Validering
 Disgen10.jpg
 Typsnitt Verdana.
 Blå bakgrund, svart text och blå text för länkar.
 Porträtt på f m ff fm mf mm i ansedeln.
 Centrerade bilder.
 Vid klick på bild öppnas separat fönster med bild i normalstorlek.
 Stilmallar (style sheet).
 Anpassad för W3C Validering

Filstruktur

Följande behövs för att Disgen ska känna igen en HTML-mall.

Skapa egna HTML-mallar

Beskrivning över hur man skapar egna mallar eller varianter av mallar, se Egna mallar!

Funktioner

Följande funktioner är fördefinierade i Disgen och kan anropas från valfri mall

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda