Egna mallar

Från DisWiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Funktioner)
m (Funktioner)
Rad 208: Rad 208:
* [DGMall(TestTavla2Referens,RefTavla2)]
* [DGMall(TestTavla2Referens,RefTavla2)]
-
Första argunmentet i anropet, t.ex. TestGiftPortrett, kontrollerar i om det finns något porträtt kopplat till giftesnotisen för aktuell person och anropar i så fall funktionen GiftPortrettMall, som ska finnas definierad i mallfilen.
+
Första argumentet i anropet, t.ex. TestGiftPortrett, kontrollerar i om det finns något porträtt kopplat till giftesnotisen för aktuell person och anropar i så fall funktionen GiftPortrettMall, som ska finnas definierad i mallfilen.
Det första argumentet är definierat i Disgenprogrammet så nya sådana måste programmeras av DISGEN-utvecklarna. Det andra argumentet kan man däremot ändra vilket gör att man kan anropa funktionen på flera ställen i mallen och göra olika saker med hjälp av olika definierade funktioner.  
Det första argumentet är definierat i Disgenprogrammet så nya sådana måste programmeras av DISGEN-utvecklarna. Det andra argumentet kan man däremot ändra vilket gör att man kan anropa funktionen på flera ställen i mallen och göra olika saker med hjälp av olika definierade funktioner.  
Exempelvis:<BR>
Exempelvis:<BR>

Versionen från 16 november 2011 kl. 06.34

Innehåll

Egna mallar

Du kan skapa helt egna mallar eller egna varianter av mallar.
Enklast kopieras en mall som du vill utgå ifrån för att sedan redigera denna.

I mallarna används standard HTML-kod som kompletteras med Disgen-funktioner. Disgen-funktionerna beskrivs nedan.

Används HTML-koden för kommentarstext , , kommer denna att exporteras och därmed visas i de skapade HTML-filerna. Kommentarer som endast ska visas i mall-filen, ex.vis som hjälp vid ändringar av själva mallen, kan man använda Disgens egen kommentarsmarkering , dessa kommentarer exporteras inte till HTML-filerna.

Egen katalog

Egna mallar, eller varianter av mallar, skapas alltid i din data-mapp, ex-vis C:\Users\Public\Documents\dg82adata\.
Här skapar du först en mapp som heter HtmlMallar, i denna mapp skapar du sedan en mapp med din egen mall. Denna bör ges ett annat ett namn än de redan existerande mallarna då den annars kommer att ersätta den som är installerad med programmet. Den egna mappen under HtmlMallar i datamappen döps till lämpligt namn, exempelvis Egen mall 1, Kalle1 eller annat valfritt namn.
Namnet kan innehålla mellanslag.

Filstruktur

Disgen söker på tre ställen efter mallar, den letar efter mallar i följande ordning:
C:\Users\Public\Documents\dg82adata\HtmlMallar Detta är din s.k. datamapp där alla dina data lagras
C:\ProgramData\Dis\Disgen8.2c\HtmlMallar I denna mapp laddar Disgen ner uppdateringar av mallar via Hjälp-funktionen, Sök efter uppdateringar ...
C:\Program Files\Dis\Disgen82\HtmlMallar Här ligger den version avmallarna som kom med installationen av den aktuella Disgen-versionen

Finns exempelvis mallen Disgen1b i alla tre dessa mallar så använder disgen den från din datamapp

Följande filer behövs för att Disgen ska kunna göra en HTML-export:

Beskrivning.ini

Innehåller 3 sektioner,


exempel från mall Disgen1b:

[Description]
Typsnitt Arial.
Ljusbrun bakgrund i ansedlar och tavlor.
Blå bakgrund i register.

[Files]
Index.htm
autorun.inf

[Ident]
Name=Disgen 1b
Version=1
issuedate=20110903
pic=disgen1b.jpg
req_lang_file=20101014

De texter som är skrivna med kursiv stil ovan ändras till eget namn, datum för senaste ändringen av mallen resp filnamn på bildfil som visar utseende på mallen. variablerna Version och req_lang_file ska normalt INTE ändras.

Själva mall-filerna:

Övriga filer som bör/kan finnas i mall-mappen:

Dessa filer skrivs in i funktionen [DGKopiera] i respektive mall-fil de används i.

Dessa, och andra HTM-filer, skrivs in i sektionen [Files] i beskrivning.ini.

Variabler

Följande taggar kan användas för att skriva ut information från Disgen på HTML-sidorna.

Textvariabler från språkfil, helt oberoende av aktuell person.

Utskrift av information från notiser för aktuell person

Funktioner

Följande funktioner är fördefinierade i Disgen och kan anropas från valfri mall

Nedanstående funktioner kontrollerar om ett villkor är uppfyllt och anropar i så fall funktion i mallen. Är villkoret inte uppfylls görs inget anrop.

Första argumentet i anropet, t.ex. TestGiftPortrett, kontrollerar i om det finns något porträtt kopplat till giftesnotisen för aktuell person och anropar i så fall funktionen GiftPortrettMall, som ska finnas definierad i mallfilen. Det första argumentet är definierat i Disgenprogrammet så nya sådana måste programmeras av DISGEN-utvecklarna. Det andra argumentet kan man däremot ändra vilket gör att man kan anropa funktionen på flera ställen i mallen och göra olika saker med hjälp av olika definierade funktioner. Exempelvis:
[DGMall(TestGiften,TestGifteMall)]
[DGMall(TestGiften,GifteMall)]
Dessa två anrop kontrollerar samma argument, om aktuell person har en ett porträtt kopplat till sin giftesnotis och anropar då för funktionen TestGifteMall och sedan funktionen GifteMall. Båda dessa funktioner måste finnas definierade i mall-filen.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda