Disbyt

Från DisWiki

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Inledning

Disbyt skapades 1989 och har således funnits med i mer än 20 år. Under tiden har datorutvecklingen gått snabbt och Disbyt har fått allt större funktionalitet efter hand. Det har därför blivit allt svårare att ha en fullständig överblick över alla detaljer i Disbyt och svar på alla frågor.

Tanken med detta dokument är att samla frågor och beskriva Disbyts olika delar. Jag delar här upp frågorna i olika delområden:
1. Inskickning och bearbetning av Disbyt-material
2. Innehåll i Disbyt-databasen
3. Publicering på Internet

1. Inskickning och bearbetning av Disbyt-material

Vad händer när man skickar in till Disbyt?
o Disbytombudet bearbetar den insända filen i ett windowsprogram kallat DB2005. Där sker en koll av personnamn samt orter inklusive länstillhörighet. Nu levande personer stryks. Endast uppgifter som ska ingå i databasen blir kvar.
o Efter bearbetningen sker en sökning av dina insända uppgifter mot den befintliga Disbyt-databasen.
o När bearbetningen är klar skickas tre filer tillbaka till medlemmen som skickat in uppgifter:
• Fil A: Sökresultatet efter sökningen mot Disbyt-basen.
• Fil B: En fil med varningar för problem och rättningar som genomförts vid bearbetningen.
• Fil C: En ortlista över orter i inskickat material

• Vad sker vid bearbetningen?
o Den inskickade filen konverteras till det format som används i Disbyt-databasen.
o Kontroll sker så inga uppgifter rör nu levande personer (yngre än 100 år).
o Kontroll sker att det finns både för- och efternamn.
Om dessa verka vara skrivna i fel fält, dvs efternamn i förnamnsfält och tvärtom, så görs en manuell bedömning.
o Kontroll sker att det finns minst en notis för personen som innehåller både årtal och godkänd ort.
o Kontroll sker att ortnamnet är en församling i Sverige och lägger på länsbokstav. Vid tveksamheter gör Disbyt-ombudet en manuell granskning.
Om ortnamnet är en gård eller by, som av andra uppgifter i medlemmens fil kan knytas till en församling, gör Disbyt-ombudet manuellt.
För utrikes orter anges i Disbyt normalt sett bara landet. För de skandinaviska länderna kan även amt/fylke/län anges. För USA, Kanada, Australien kan även delstat anges.
• Går inte ortnamnet att knytas till en ”korrekt ort”, strykes notisen.

• Hur hanteras personnamn?
o Förnamn och patronymikon normaliseras till normalstavning i Disbyt-basen. Originalstavningen behålls och visas i Disbyt på webben. Normalstavning är en nutida stavning. Vi har valt att enbart normalisera de vanliga stavningsvarianterna. Finns ett namn inte i normeringstabellen blir det inte normerat.

• Hur hanteras ortnamn?
o Ur ortnamnsfält försöker vi vid Disbyt-bearbetningen extrahera ett församlingsnamn. Detta sker i huvudsak automatiskt. Går det inte att finna ett församlingsnamn eller detta namn kan finnas på flera ställen i landet sker en manuell bedömning.

• Hur hanteras nu levande personer?
o Normalt sett raderas alla uppgifter om nu levande personer.
Undantaget är personer som är äldre än 100 år. I de fallen kommer deras födelsenotis med i Disbyt, eftersom alla uppgifter äldre än 100 år kommer med.
o För avlidna som varit avlidna mer än 25 år kommer uppgifter från de sista 100 åren komma med i Disbyt.
o Vi sparar inte uppgifter om nu levande personer, utan medlemmarna måste skicka in årligen för att uppgifter från det år som passerat 100-årsstrecket ska komma med.

• Hur hanteras källor?
o Vi har valt att spara källor, men vi visar dem inte. Orsaken är att vi dels inte varit tydliga från början med hur vi hanterat källorna, men också för att källorna kan innehålla namn på nu levande personer som inte vill exponeras.
o Källinformationen ligger till grund för *-markeringarna.
o Källinformationen ligger också till grund för Dispos-underlaget.

• Är det något man ska tänka på i förväg?
o Några pekpinnar:
Skicka gärna in hela ditt släktträd, men…
Ta bara med de delar som du känner att du kan stå för. Har du fått mycket uppgifter från någon annan forskare, och du inte har kollat dessa uppgifter, så är det lämpligt att om möjligt låta bli att skicka in dessa uppgifter.
Ta bara med de delar som du är beredd att svara på frågor kring.
Försök att skriva ortsinformationen på ett strukturerat sätt. Använd Disgen-orter om du använder Disgen. Om du använder annat släktprogram skriv helst orterna på formen ”Gård, By, Församling (Länsbokstav)”. För utrikes orter ange gärna också delstat (amt, fylke, osv) och land.

• Finns det krav på omfattning av materialet?
o Nej, i dagsläget finns ingen begränsning för hur stort eller litet ett material kan vara. Tanken är att medlemmar som skickar in mycket få personer (<30) skulle få den bättre accessen till Disbyt under begränsad tid (6 mån), men vi har inte aktiverat den begränsningen ännu.

• Vilka uppgifter kommer med i Disbyt?
o I databasen finns en 100-årsgräns. Det vill säga inga uppgifter yngre än 100 år tas med, om personen kan vara i livet.
För avlidna finns en 25-årsgräns. Uppgifter yngre än 100 år kan tas med om personen avled för mer än 25 år sedan.
Databasen är en andrahandskälla där varje medlem själv ansvarar för det material som denne bidragit med.

• Får man någon bekräftelse när uppgifter kommit med?
o När Disbyt-ombudet bearbetat din fil, görs en jämförelse mot befintliga uppgifter i databasen. Du får tillbaka ett mejl med tre filer: 1) en lista över medlemmar som du har träffar mot, och vilka dessa träffar är; 2) en lista över de ortnamn du använt; 3) en lista med de varningar eller fel som noterades vid bearbetningen.
Det är bra att gå igenom listan med varningar och fel. Där kan finnas info om ortnamn som är felstavade eller oklara, som du kan rätta till.
o Ditt material kommer med i Disbyt-basen i samband med nästa månadsuppdatering.

2. Innehåll i Disbyt-databasen

• Vad gör jag om uppgifter i Disbyt är fel? o Det är viktigt att rätta uppgifterna vid källan. Har det blivit fel ort i Disbyt, beror det oftast på att uppgiften i ditt släktprogram var oklar, tex att du har skrivit en by och inte en församling, att du har stavat fel eller att församlingen finns i flera län. o När du har rättat uppgifterna i ditt släktprogram skickar du in ett nytt Disbyt-utdrag till ditt Disbyt-ombud.

• Vad gör jag om jag vill uppdatera mitt material? o När du ska uppdatera ditt material i Disbyt, ska du skicka in hela ditt material som du vill ska finnas med i Disbyt. Dina tidigare uppgifter raderas automatiskt.

• Vad gör jag om jag vill radera mitt material? o Om du kontaktar ditt Disbyt-ombud, så kan han eller hon se till att ditt material raderas.

• Vad händer om jag avlider? o Om du har skickat in uppgifter till Dis Arkiv, så ändras hänvisning från dig till Dis Arkiv. Den Dis Arkiv-ansvarige kan lämna ut uppgifter till de som frågar om ditt material. o Om du inte har skickat in uppgifter till Dis Arkiv, så får dina uppgifter ligga kvar i Disbyt-basen som ett anonym material från en avliden medlem.

• Vad händer om jag går ur föreningen Dis? o Om du lämnar föreningen Dis, visas inte längre ditt material på webben. Om du väljer att gå med i föreningen något år senare kan ditt tidigare material aktiveras.


3. Publicering på Internet

• Hur söker man på bästa sätt i Disbyt? o Sök i första hand på en person där du känner till fakta. Då kan du se att du har funnit rätt person. o Vid sökning måste alltid efternamn anges. Är det ett ovanligare efternamn, kan det vara bra att bara söka på efternamnet, för att se hur många träffar det blir. Sedan kan man stegvis begränsa med förnamn, ortnamn, län eller årtal.

• Vad krävs för att jag ska få bättre förmåner? o Om du inte har skickat in till Disbyt, ser du bara en persons uppgifter i taget med hänvisning till vilken medlem som skickat in uppgifterna. o Om du har skickat in uppgifter till Disbyt, kan du se en hel familj i taget. Du kan också lätt klättra i släktträdet. o Om du skickat in minst 200 personer (som kommer med i Disbyt-basen) sista året, tillkommer en bläddringsfunktion, där du lättare kan bläddra mellan samma person hos olika forskare. o Om du skickat in minst 1000 personer (som kommer med i Disbyt-basen) sista två åren, tillkommer en funktion som visar antavlor i fyra generationer.

• Vad gör jag om någon annan har skrivit fel uppgifter? o För att felet ska försvinna, måste det rättas vid källan. Kontakta därför den som har skickat in den felaktiga uppgiften. Förklara hur du kan veta att uppgiften är fel, dvs vilka källor som du har. o Be också medlemmen att skicka in ett nytt utdrag till Disbyt, när uppgiften är rättad. o Vi i föreningen Dis kan i dagsläget inte gå in och ändra i uppgifter, utan varje medlem får stå för sina uppgifter.

• Finns det några begränsningar för att söka på Internet? o Av säkerhetskäl och för en rimlig användning av Disbyt, har vi valt att införa en begränsning av 1000 sökningar per dag per Dis-medlem. För normal användning av Disbyt kommer det inte att märkas, men enstaka medlemmar som använder Disbyt mycket kan mötas av besked att man har gjort fler än 1000 sökningar.


• Vad betyder stjärnorna efter notiserna? o Kvalitet i släktforskningen är viktigt. Vi kommer nu att markera hur bra underlaget för uppgifterna i Disbyt är genom att sätta stjärnor efter varje notis. Detta markeringar betyder följande: • - Endast årtal finns (dvs sannolikt avskriven uppgift) • * Datum finns • ** Källangivelse finns • *** Källangivelse med volymsbeteckning finns • **** Källangivelse med volymsbeteckning och sida finns

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda