Språkkoder

Från DisWiki

Hoppa till: navigering, sök

Språkkoder

Vill man ha sina utskrifter med olika språk kan man när man matar in egen text i notiser, ortsregister, källhänvisningar m.m. använda sig av språkkoder.

Man använder sig av dollartecknet och språkkoden för att definiera vilket språk efterföljande text har. $1 är svenska, $2 engelska o.s.v.

Vill man ex.vis ha orten Göteborg utskriven på svenska eller engelska skriver man $1Göteborg$2Gothenburg, Disgen kommer då att skriva ut Göteborg om man väljer utskrift på svenska och Gothenburg om man väljer utskrift på engelska.

En Källa kan i källförteckningen skrivas: $1Sveriges Dödbok $2Swedish Death index $05 vilket ger Sveriges Dödbok 5 på svenska och Swedish Death Index 5 på vid utskrift på engelska. Här används $0 för språkneutral text, d.v.s. text som skrivs ut oavsett vilket språk man valt. Skulle man välja ett språk för vilket man inte skrivit in någon text, ex.vis finska, skulle bara 5 skrivas ut.

....mer information kommer ...

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda