Språkfiler

Från DisWiki

Hoppa till: navigering, sök

Språkfiler

I Disgen 2018 kan utskrifter och HTML-exporten göras på totalt 14 olika språk.

Följande språk finns idag till Disgen:


Är du intresserad av att hjälpa till med översättning till ett nytt språk så kontakta en Disgen-fadder [1]

I Disgen 8.2 kan man vid utveckling skapa egna språkfiler med variabler, läs mer om detta på sidan om Egna mallar och Egna språkfiler. Funktionen är ännu inte implementerad i Disgen 2016 eller 2018.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda