Nordals härad Bouppteckning 1736-12-29

Från DisWiki

Hoppa till: navigering, sök

Avskrift

Anno 1736 den 29 December Infunno sig underteknade på 4dingz Hemmannet Kroken uti Skållerud Sochen och på Begiäran af Enkan Elin Olofsdotter Ibidem, Inventera, verdera, och dehla then qwarlåtenskap, henne och des Barn emillan, som fants i Sterbhuset Både i fast och löst Efter des Sahlige man Olof Larson, Barnsens Nampn är Lars och Erik Olofsöner, döttrarne Rangela, Mertta och Mahlin Olofsdottrar, och dehlades 1/3 dehl till Enckan 2/3 dehlar till Barnen; Hwarwid förmyndaren för alla omyndige Barns wägnar Halfward Torstenson i Åhsen war till Städes och theras andehl så i thet Större som mindre bewakte, Hwilket är sålunda Inventerat och dehlat som under förmähles Nembligen

[...]

Källa

Nordals häradsrätt FIIa:1 (1736-1746) sid 1 (AID: v142956.b3.s1, NAD: SE/GLA/11124)

Fotnoter

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda