Nordals härad Bouppteckning 1736-09-01

Från DisWiki

Hoppa till: navigering, sök

Avskrift

Mällerud den 15 October 1741.

Anno 1736 den 1 September woro undertecknade kallade af Enkian hustru Marja Nillsdotter i Kambohls Ödegård[1] till att inventera och dehla then qvarlåtenskap af fast och lös Egendom som fantz efter dess Sahlige man Anders Joensson henne och hennes omyndige Barn Joen Andersson och Sigrin Andersdotter emellan och infantz sig förmyndaren för bemelte 2ne Barn, Erick Andersson i Kombohls Öde gård, som emottog Barnsens 2/3-dingar och modern hustru Marja emottog sin anfallande 1/3-ding; Hwilket inventarium och dehlning förrättades och befantz som fölljer Nembligen

[...]

Källa

Nordals häradsrätt FIIa:1 (1736-1746) sid 13 (AID: v142956.b10.s13, NAD: SE/GLA/11124)

Fotnoter

  1. Kambol, Holm (P).
Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda