Egna mallar

Från DisWiki

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Egna mallar

Du kan skapa helt egna mallar eller egna varianter av mallar.
Enklast kopieras en mall som du vill utgå ifrån för att sedan redigera denna.

I mallarna används standard HTML-kod som kompletteras med Disgen-funktioner. Disgen-funktionerna beskrivs nedan.

Ändringar av typsnitt, färger och liknande kan enkelt göras i den Style Sheet (css-fil)[1] som finns för resp mall.

Används HTML-koden för kommentarstext , <!-- valfri kommentarstext --> , kommer denna att exporteras och därmed visas i de skapade HTML-filerna. Kommentarer som endast ska visas i mall-filen, ex.vis som hjälp vid ändringar av själva mallen, kan man använda Disgens egen kommentarsmarkering <!--! Valfri kommentarstext -->, dessa kommentarer exporteras inte till HTML-filerna.

Egen katalog

Egna mallar, eller varianter av mallar, skapas alltid i din data-mapp, ex-vis C:\Users\Users\anvandarnamn\Disgen\Stand.
Här skapar du först en mapp som heter HtmlMallar, i denna mapp skapar du sedan en mapp med din egen mall. Denna bör ges ett annat ett namn än de redan existerande mallarna då den annars kommer att ersätta den som är installerad med programmet. Den egna mappen under HtmlMallar i datamappen döps till lämpligt namn, exempelvis Egen mall 1, Kalle1 eller annat valfritt namn.
Namnet kan innehålla mellanslag.

Filstruktur

Disgen söker på två ställen efter mallar, den letar först efter mallarna i din datamapp, du ser var den ligger någonstans längst ner till höger i Disgen-fönstret. Det är här ev. egendefinierade HTML-mallar placeras. sedan tittar Disgen i program-mappen, C:\Program (X86)\Dis\Disgen2019\HtmlMallar. Här ligger den version av mallarna som kom med installationen av den aktuella Disgen-versionen

Finns exempelvis mallen Disgen01 i båda dessa mappar så använder Disgen den från din datamapp

Följande filer behövs för att Disgen ska kunna göra en HTML-export:

Beskrivning.ini

Innehåller 4 sektioner,


exempel från mall Disgen01:

[Description]
Typsnitt Arial.
Ljusbrun bakgrund i ansedlar och tavlor.
Blå bakgrund i register.
Stilmallar (style sheet) W3C-validerade till nivå 3.
Anpassad för W3C Validering
Namn klickbart för länk till ansedel

[Files]
Index.htm

[Filecopy]
ansedel2.gif
screen.css
print.css
autorun.inf
bg.jpg
bg2.jpg
nextarrow.jpg
prevarrow.jpg
tavla1.gif
tavla2.gif

[Ident]
Name=Disgen 01
Version=1
issuedate=20190222
pic=Disgen01.jpg

De texter som är skrivna med kursiv stil ovan ändras till eget namn, datum för senaste ändringen av mallen resp filnamn på bildfil som visar utseende på mallen. Variablen Version och ska normalt INTE ändras, dessa ändras av Disgenutvecklarna om Disgenprogrammet görs om så att de gamla mallarna inte längre är kompatibla (inte fungerar) med programmet. Filerna i sektionen Files bearbetas av Disgen vid HTML-exporten, d.v.s. Disgens funktioner och variabler kan användas. Filerna i sektionen FileCopy kopieras som de är, utan någon bearbetning alls.

Själva mall-filerna:

Övriga filer som bör/kan finnas i mall-mappen:

I Disgen 2016.5 och tidigare versioner användes funktionen [DGKopiera] i respektive mall-fil de används i, från och med Disgen 2016.6 skrivs filnamnen istället in i Beskrivning.ini under sektionen FileCopy.

Variabler

Följande variabler kan användas för att skriva ut information från Disgen på HTML-sidorna.

Textvariabler från språkfil, helt oberoende av aktuell person.

Utskrift av information från notiser för aktuell person

Utskrift av information om aktuell ort

Funktioner

Följande funktioner är fördefinierade i Disgen och kan anropas från valfri mall


Följande 3 funktioner används inte fr.o.m Disgen 2016.6


Nedanstående funktioner kontrollerar om aktuell notistyp valts för utskrift vid HTML-exporten samt om det i så fall finns någon notis av denna typ. Anropar i så fall funktion som anges som argument nr två, denna funktion måste finnas definierad i mallen och det är i den man hämtar in informationen från notisen med hjälp av någon av funktionerna i föregående avsnitt (ex-vis [DGFotnotText]). Är villkoret inte uppfylls görs inget anrop.

Första argumentet i anropet, t.ex. TestGiftPortrett, kontrollerar i om det finns något porträtt kopplat till giftesnotisen för aktuell person och anropar i så fall funktionen GiftPortrettMall, som ska finnas definierad i mallfilen. Det första argumentet är definierat i Disgenprogrammet så nya sådana måste programmeras av DISGEN-utvecklarna. Det andra argumentet kan man däremot ändra vilket gör att man kan anropa funktionen på flera ställen i mallen och göra olika saker med hjälp av olika definierade funktioner. Exempelvis:
[DGMall(TestGiften,TestGifteMall)]
[DGMall(TestGiften,GifteMall)]
Dessa två anrop kontrollerar samma argument, om aktuell person har en ett porträtt kopplat till sin giftesnotis och anropar då för funktionen TestGifteMall och sedan funktionen GifteMall. Båda dessa funktioner måste finnas definierade i mall-filen.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda