Disbyt minnesanteckningar

Från DisWiki

Hoppa till: navigering, sök

Minnesanteckningar från möte med Disbyt-ombud i Valla, Linköping 15-16 oktober 2011 Dagens program i korthet:

Status: Vi har passerat 24 miljoner poster i Disbyt. 6300 medlemmar har skickat in data om 9,5 miljoner personer. 1750-1799 finns det 1,7 milj individer (50%), 1800-1849, 2,4 milj individer (54,5%), 1850-1899 4,4 milj individer (68%) och 1900-1910 c:a 1 miljon individer. Detta är per födelseår, unika individer. 1 miljon avlidna före 10 års ålder. 370 000 är födda utomlands. Det sker c:a 7 200 sökningar per dag i databasen. Vi vill publicera dessa data på webben, för att väcka intresse att skicka in utdrag. Varför skickar inte medlemmarna in? 1) Man är rädd att någon kopierar. 2) Man vet inte hur man gör. 3) Jag är inte färdig, jag har gjort så många fel. Problem med källhänvisningar, man tror att man inte kan skicka in om man inte har gjort helt korrekta källhänvisningar. Hur gör vi för att få in fler bidrag? 1) Blänkare på fakturan. 2) Skicka ut ett "puff-mail". 3) Man skickar ut om "årlig besiktning". 4) Lägg ut manualer (och uppdatera dem) hur man gör ett disbytutdrag från olika program. 5) Påtala att det är bra att använda ortsnamnsverktyget, om man vill skicka in bidrag, det kan vara så att man skräms av alla fel som blir.


Aktuella problem: Det blir problem när folk kör Disgen i "landskapsmode". Det stämmer då inte med Disbytorterna, som är sorterade på län. Det finns orter i disgen som inte ska finnas med i disbyt. Det behövs någon frivillig som kan gå igenom orterna och se vad som diffar mellan de båda programmen. Hans och Alf tittar på detta.

Superortlistan, ska vi använda den? Det är mycket fel i den, och den är inte uppdaterad.

Om man har problem med församlingsnamn, gör en skärmdump och skicka det till Olof.

Antal unika poster behöver kontrolleras. De man inte får träff på är nya. Det står sist i träffilen hur många poster man fått träff på.


DISPOS: Just nu fungerar inte Dispos med Internet explorer och Firefox. Funkar med Google Chrome. Vi pratar om hur man använder Dispos, och om det är till någon hjälp. Bra om vi kan få fram info hur man kan använda Dispos på ett smart sätt.


Riksomfattande genealogisk databas: Hela Sveriges befolkning med deras släktförhållanden. Född, vigd, död. Det ska inte finnas några dubletter i denna. Viktigt att få folk att engagera sig och rapportera in felaktigheter. Lägg ihop stora släktforskardatabaser först, och sedan fylla i luckor senare. Man bygger upp ett faddersystem kring olika orter och regioner. Till nästa årsmöte kommer arbetsgruppen med ett konceptförslag. Tar förmodligen ett år med uppbyggnad och testkörningar. 5-10 år innan den är utfylld. Arbetsgruppen behöver utökas, en projektledare behöver utses. I denna databasen kommer databasägaren också att äga data, så är inte fallet med Disbyt idag.

DB-utveckling

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda